Akademik Kadro

Dr. Öğr. Üyesi Mustafa NAL

Acil Yardım ve Afet Yönetimi Bölüm Başkanı

mustafanal@aku.edu.tr

Dahili No: 3233