İş Sağlığı ve Güvenliği

Genel Bilgiler

İş Sağlığı ve Güvenliği; işyerinde işin yapılması sırasında çalışanların karşılaştıkları sağlık sorunlarının ve mesleki tehlikelerin ortadan kaldırılması ya da azaltılması için alınması zorunlu hukuki, teknik ve tıbbi önlemleri sağlamaya yönelik çalışmalardan oluşmaktadır. İş sağlığı ve güvenliği çalışmaları, daha güvenli ve sağlıklı bir ortamda çalışmayı sağlamaya yönelik önlemlerin tümünü kapsamaktadır.

AKÜ Dinar Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu bünyesinde yer alacak olan İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümünün temel amacı; işletmelerde iş güvenliği sorumluluğunu üstlenebilecek yetenekte kalifiye iş gücü yetiştirmektir. Program mezunları, gerekli zorunlu eğitime katılıp ve sınavı başardıkları takdirde; 2012 tarihli ve 6331 sayılı “İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu” gereği tüm sanayi ve hizmet tesislerinde görevlendirilmesi zorunlu olan “İş Güvenliği Uzmanı” belgesi alma hakkına da sahip olmaktadır. Yeni yasaya göre tehlikeli ve çok tehlikeli işyeri kapsamındaki kamu ve özel işyerlerinin tamamı, bünyesinde işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı bulundurmak ya da Ortak Sağlık Güvenlik Birimleri’nden bu hizmetleri almak zorundadır. Türkiye’de iş güvenliği alanında mevcut eğitimli teknik eleman sayısı, ihtiyacı karşılayacak düzeyde değildir. Bu alanda binlerce iş sağlığı ve güvenliği lisansiyeri yetiştirilmesi gerekmektedir. Bu nedenle, bu hizmetleri verecek veya organize edecek yeterliliğe ve yetkiye sahip bölüm mezunlarının istihdam edilme olanağı oldukça yüksektir.

Dört yıllık eğitim süresince öğrenciler, programda verilen teorik ve uygulamalı eğitimler ile işyerlerinde iş kazası ve meslek hastalığı risklerinin tespit edilmesi, bu risklerin minimize edilmesi, sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı yaratılması, tehlikelerin kaynağında yok edilmesi, çalışanların bu ortamda tüm dikkatini işine vererek kaliteli hizmet üretmesi, herhangi bir kaza sonucu yasal, vicdani ve mali sorumlulukların en aza düşürülerek işletmenin karlılığının arttırılması alanlarında uzmanlaşacak ve iş sağlığı ve güvenliği alanında işveren ve yöneticilere yardımcı olacak “İş Sağlığı ve Güvenliği Lisansiyeri” olarak mezun olacaklardır.

İş Sağlığı ve Güvenliği bölümünün en önemli misyonu; koruyucu ve önleyici hizmetlerin verimli ve günün şartlarına uygun bir şekilde verilebilmesi amacıyla güncel eğitim teknolojileri ile öğretim yöntemlerini geliştiren ve kullanan yetkin kadrolar oluşturarak, iş sağlığı ve güvenliği alanında nitelikli elemanları yetiştirmektir. İş sağlığı ve güvenliği alanında evrensel ve akademik bilgiyi kullanarak hem kamu hem de özel sektörde gereksinim duyulan eğitilmiş ve nitelikli işgücünün yetiştirilmesi için en çok tercih edilen kurum olmak da bölümün vizyonunu oluşturmaktadır.

Mezunlarımız;

  • İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü Lisans Programı mezunu olan öğrenciler; İş Sağlığı ve Güvenliği alanında aktif olarak görev alacak, çalışanın sağlıklı ve güvenli olarak iş yapmasında rol alacaktır.
  • İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kamu ve özel sektöre ait bütün işleri ve işyerlerini, çırak ve stajyerler de dâhil olmak üzere tüm çalışanları kapsamına almıştır.
  • Buna göre en az 50 kişinin devamlı çalıştığı, 6 aydan fazla süren ve sanayiden sayılan işlerde iş güvenliği uzmanının çalıştırılması yasal zorunluluktur.
  • 50 kişinin altındaki küçük işletmeler için ise iş sağlığı ve güvenliği danışmanlık hizmetlerini dışarıdan alma zorunluluğu getirilmiştir.
  • Çalışanların sağlığı ve güvenliği söz konusu olduğu tüm işletmelerde, fabrikalarda, diğer üretim alanlarında, kamu kurum ve kuruluşlarında, belediyelerde, askeri yönetim tesislerinde, banka, otellerde, diğer turizm işletmelerinde, küçük işletmelerde, kısacası insan ve istihdamın söz konusu olduğu tüm işletmelerde görev yapabilme imkânına sahiptirler.
  • Lisans eğitimini tamamladıktan sonra yüksek lisans yaparak akademisyen olarak görev alabilirler.