Sigortacılık, belirsizlik durumunda sigorta prim ve rezervlerini tespit etmek amacıyla istatistiksel ve matematiksel yöntemleri kullanarak her türlü risk ölçüm ve hesaplamalarını kapsamaktadır. Başta enflasyon olmak üzere ekonomik etkiler, sigorta şirketindeki üretimin niteliği ve kapasitesi, mevzuat, sosyal ve politik etkenler, şirketin risk kabul politikaları, poliçe ve ürün özellikleri gibi belirsizliği artıracak yönde gelişen birçok iç ve dış faktörün etkisinden dolayı hesaplamalar uzmanlık düzeyinde bir bilgi birikimi gerektirmektedir.

Disiplin temel olarak, risk yönetimi, süreci ve temel ilkeleri; hasar tahmini ve tazmini; ekonomik faaliyetleri ve kalkınmayı tehlikeye atan tüm sosyal ve doğal etkilere karşı bireyin ve mülkiyetinin korunması gibi problemler üzerine odaklanır. Ayrıca çalışma alanı; sigorta ve reasürans kuruluşlarının faaliyetleri, çalışma prensipleri ve uygulamalarının yanı sıra bu kuruluşların, küresel riskin olumsuz etkileri ile mücadele çabalarında, uluslararası sigorta ve reasürans birlikleri ile ilişkilerini de kapsamaktadır.

Aktüerya bilimleri, sigorta ve finans sektöründe mevcut riskleri değerlendirmek için istatistik, matematik, ekonomi, finans ve işletme yönetiminin ilkelerini uygulamaktadır. Güçlü problem çözme becerisi ve ilgisine sahip her öğrenci, iddialı ve saygın iş kariyeri için bu uzmanlık alanını göz önünde bulundurmalıdır.

Sigortacılık ve Aktüerya eğitiminin amacı, olasılığın matematiksel teorisi ve bileşik faiz teorisinin uygulamasında gerekli analitik beceri ve bileşenleriyle; yatırım, hayat sigortası, genel sigorta problemlerinin ve kapsamlı hesaplama yetkinliği ve yeteneği gerektiren her türlü uygulama probleminin çözümlenmesinde kullanılan istatistiksel teknikler ile öğrencilerini eğitmek ve donatmaktadır.

Bölüm mezunları,

► sigorta sektörü

► finans kuruluşları,

► danışmanlık firmaları,

► kamu kurumları ve üniversitelerde çalışma olanaklarına sahiptir.

Mezunlar, “Aktüerler Yönetmeliği” uyarınca yapılmakta olan aktüerlik sınavları ile imza yetkisine sahip Aktüer unvanını da alabilir. Bankacılık, sosyal güvenlik, emeklilik ve mortgage sistemleri gibi gelişen piyasalar aktüerler için büyük kariyer fırsatları sunmaktadır.

28 Mart 2018, Çarşamba 2432 kez görüntülendi