Tarihçe

Yüksekokulumuz Bakanlar Kurulu’nun 12.12.2016 Tarih ve 9648 Sayılı kararınca kurulmuş ve Yüksekokulumuz bünyesinde “Sigortacılık ve Aktüerya Bilimleri” ve “Endüstri Ürünleri Tasarımı” bölümlerinin açılması Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın 09/05/2019 tarihli Genel Kurul toplantısında  incelenmiş ve bu bölümlere 2019-2020 eğitim öğretim yılından itibaren 40’ar öğrenci alınması uygun görülmüştür.