Afyon Kocatepe Üniversitesi

Dinar Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu’nun Misyonu:

Küresel ölçekte işletmeler arasında yaşanan yoğun rekabet ortamında bilimsel gerçeklerin, çağdaş gerekliliklerin ve etik değerlerin ışığında sektörlere, uygulamacılara ve politika yapıcılara müracaat edilebilir nitelikte bilgi üretmek ve bu beceriye sahip bireyler yetiştirmektir. Sektör Üniversite işbirliğini sağlayarak bu alanda geleceği gören bir bakış açısı ile öncü çözümler sunan, sektöre yön veren ve bu bilgiyi üreten bir kurum olmak ve bu çerçevede sektörün ihtiyacını karşılayan bireyleri yetiştirmektir.

Afyon Kocatepe Üniversitesi

Dinar Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu’nun Vizyonu:

Bölgesine, ülkesine ve evrensel bilime katkıda bulunacak bir araştırma kurumu olmaktır. Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu; yeni kurulan bir okul olmakla birlikte, değişen iç ve dış koşullara kendisini hızla uyarlamakta, etkin bir yönetim anlayışıyla, stratejik hedeflerine doğru hızla ilerlemektedir. Evrensel nitelikte bilgi üreten, araştırmacı, katılımcı, paylaşımcı, yenilikçi bir öğretim kültürü ile sürekli gelişen, Türkiye’de önde gelen ve uygulamalı eğitimi ile mezunları tercih edilen bir yüksekokul olmaktır.

 

HEDEFLERİMİZ

1- 2021 yılı sonuna kadar Yüksekokulumuz akran değerlendirilme sürecini tamamlamak (H.1.1.).
2- Öğrencilerin mesleki gelişimi için 2021-2022 Eğitim-Öğretim yılı sonuna kadar en az 2 teknik gezi ve 3 eğitsel etkinlik düzenlenmek (H.1.4.).
3- 2022 yılı sonuna kadar Yüksekokulumuz bünyesindeki öğrenci, akademisyen, idari personel ve dış paydaş memnuniyetini en az %10 artırmak (H.3.3.).
4- 2022 yılı sonuna kadar Yüksekokulumuz bünyesindeki aktif laboratuvar sayısını 2’den 3’e çıkartmak (H. 4. 4).
5- 2022 yılı sonuna kadar Yüksekokulumuz öğretim elamanlarınca 6 adet uluslararası yayın (WoS, Scopus, DOAJ) yapılmasını sağlamak (H.2.1.).

 

Hedeflere Yönelik Riskler

15 Ocak 2020, Çarşamba 3148 kez görüntülendi