Afyon Kocatepe Üniversitesi

Dinar Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu’nun Misyonu:

Küresel ölçekte işletmeler arasında yaşanan yoğun rekabet ortamında bilimsel gerçeklerin, çağdaş gerekliliklerin ve etik değerlerin ışığında sektörlere, uygulamacılara ve politika yapıcılara müracaat edilebilir nitelikte bilgi üretmek ve bu beceriye sahip bireyler yetiştirmektir. Sektör Üniversite işbirliğini sağlayarak bu alanda geleceği gören bir bakış açısı ile öncü çözümler sunan, sektöre yön veren ve bu bilgiyi üreten bir kurum olmak ve bu çerçevede sektörün ihtiyacını karşılayan bireyleri yetiştirmektir.

Afyon Kocatepe Üniversitesi

Dinar Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu’nun Vizyonu:

Bölgesine, ülkesine ve evrensel bilime katkıda bulunacak bir araştırma kurumu olmaktır. Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu; yeni kurulan bir okul olmakla birlikte, değişen iç ve dış koşullara kendisini hızla uyarlamakta, etkin bir yönetim anlayışıyla, stratejik hedeflerine doğru hızla ilerlemektedir. Evrensel nitelikte bilgi üreten, araştırmacı, katılımcı, paylaşımcı, yenilikçi bir öğretim kültürü ile sürekli gelişen, Türkiye’de önde gelen ve uygulamalı eğitimi ile mezunları tercih edilen bir yüksekokul olmaktır.

 

HEDEFLER

2024 Yılı Hedefleri

  1. Değişim programlarına katılan öğretim elemanı sayısını arttırmak amacıyla, Yüksekokulumuz bünyesinde en az 2 değişim hareketliliği gerçekleştirmek. H. 1.2.
  2. Uluslararası değişim programları kapsamında, Yüksekokulumuz bünyesinde ilk kez olmak üzere, en az 1 giden öğrenci hareketliliği gerçekleştirmek. H 1.4.
  3. Öğrencilerin mesleki gelişim ve kariyerlerine yönelik en az 10 eğitsel etkinlik düzenlemek. H 1.4
  4. Öğretim üyesi başına düşen uluslararası yayın sayısını (Web of Science) 1’e çıkarmak H 2.1
  5. Toplumsal farkındalığın arttırılmasına ilişkin en az 2 etkinlik düzenlemek. H 3.1.

2024 Yılı Hedeflerine Yönelik Riskler

Geçmiş Yıllara Ait Hedeflerin Gerçekleşme Sonuçları

2023 Yılı Hedef değerlendirme

2022 Yılı Hedefleri

15 Ocak 2020, Çarşamba 3599 kez görüntülendi